Đầu Tưới Phun Sương 4 Cửa Rivulis FLF

Đầu tưới phun sương FLF Rivulis 10.5l x 4 đầu tương ứng 42l/h cho mỗi điểm tưới, phù hợp tưới mát vườn lan, bụi cây hoặc tưới giữ ẩm, giữ mát cho nhà trồng nấm, nhà kính, tưới mát ban công, sân thượng,….

Mô tả

Mô tả