Bộ Tưới Bốn Đầu Phun Sương Cố Định Lưu Lượng Rivulis FLF

Khi bạn cần một giải pháp tưới phun sương với yêu cầu về độ mịn, độ bền cao, khả năng chống rỉ nước và tính đồng bộ thì bộ phun sương bốn cửa Rivulis FLF luôn là lựa chọn đúng đắn.

Mô tả

Mô tả