Đầu tưới phun mưa Rivulis Tornado

Béc tưới phun mưa cục bộ Rivulis Tornado

Cơ chế dòng nước xoáy đặc biệt cho phép đẩy các hạt cặn thoát khỏi họng tưới, giảm tắc nghẽn. Thiết kế khối sản phẩm chắc chắn, bền bỉ.

Mô tả

Mô tả