Ống LDPE 3x5mm Rivulis

Ống bạc LDPE Rivulis hai lớp cỡ 3x5mm màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong giúp giữ nước tưới luôn mát, trong khi vẫn ngăn ngừa đóng rêu.

Mô tả

Mô tả