Khớp Nối Meteor Rivulis 3/8″ X 4/7

Khớp nối Meteor hỗ trợ kết nối các loại đầu béc có ren và ống nhỏ giọt 5 – 6mm.

Nhà sản xuất: Rivulis

Mô tả

Mô tả