Đầu tưới nhỏ giọt Supertif

Tên sản phẩm: Supertif

Nước sản xuất: Israel

Đầu tưới nhỏ giọt Supertif có tính kinh tế cao, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các giải pháp tưới trong nông nghiệp và cảnh quan.

Mô tả

Mô tả