Un-catergories

Đầu tưới cây ăn trái Rivulis Tornado

Cơ chế dòng nước xoáy của đầu tưới cây ăn trái Rivulis Tornado đặc biệt cho phép đẩy các hạt cặn thoát khỏi họng tưới, giảm tắc nghẽn. Thiết kế khối sản phẩm chắc chắn, bền bỉ.