Tưới cây ăn trái

Béc tưới cây ăn trái Rivulis S2000

Tên Sản phẩm: S2000
Hãng sản xuất: Rivulis
Nước sản xuất: Israel
Rivulis S2000 luôn luôn được đánh giá là béc tưới cao cấp số 1 trong lĩnh vực tưới phun mưa dưới gốc cho cây ăn trái.
S2000 có lựa chọn: Bù áp - hoặc không bù áp.