Dây Tưới Nhỏ Giọt Rivulis Hydrodrip Tape

Dây tưới nhỏ giọt Rivulis Hydrodrip Tape được sản xuất từ thương hiệu Rivulis (Israel). Dây tưới nhỏ giọt Rivulis Hydrodrip Tape là loại dây tưới nhỏ giọt rải dọc luống tiết kiệm và hiệu quả cho tưới rau màu, tưới trong nhà kính, cánh đồng.

Mô tả

Mô tả