Đầu tưới nhỏ giọt E1000

Đầu tưới nhỏ giọt Rivulis E1000 dễ dàng tháo lắp, lưu lượng được đánh dấu bằng code màu. Xuất xứ Israel, chắc chắn bền bỉ.

Mô tả

Mô tả