Dây Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Rivulis D5000

Ống Tưới Nhỏ Giọt Rivulis D5000 với chức năng điều tiết dòng chảy có đầu dẹ có thể gắn được trên nhiều cỡ ống và độ dày thành ống khác nhau. Được thiết kế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tắc nghẽn. Dây Tưới Nhỏ Giọt Rivulis D5000 bao gồm nhiều bộ lọc đầu vào và đường zíc zắc với bề mặt lớn. Được tích hợp chức năng tự điều tiết dòng chảy. Ống tưới nhỏ giọt Rivulis D5000 là lựa chọn lý tưởng cho ứng dụng tưới nhỏ giọt trong điều kiện đất dốc, hoặc các cánh đồng lớn có luống tưới dài.

Mô tả

Mô tả