Tag Archives: giải pháp tưới nhỏ giọt

Kĩ thuật chăm sóc cây lê vàng hiệu quả giúp tăng năng suất

Để phát triển kinh tế, nông dân Việt Nam cần trồng nhiều trái cây có giá trị và chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong đó có loại trái cây giúp tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí đầu vào giúp nhà nông thịnh vượng, đó là: lê. Lê […]

Kỹ Thuật Tưới Cây Trồng, Tin Nông Nghiệp

Rivulis Tiếp Tục Mở Rộng Toàn Cầu Với Nhà Máy Mới Ở Leon, Mexico

Nhà máy mới củng cố cam kết của Rivulis trong việc giúp công nghệ tưới nhỏ giọt có thể tiếp cận được trên toàn cầu bằng cách sản xuất dòng sản phẩm và mang lại giải pháp tưới nhỏ giọt rộng rãi ở Mexico.

Tin Nông Nghiệp